Kancelaria specjalizuje się w prawie ubezpieczeń i sprawach związanych z uzyskaniem należnego odszkodowania.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach likwidacyjnych, prowadzonych z udziałem ubezpieczyciela, zmierzających do ugodowego załatwienia sprawy oraz w postępowaniach sądowych prowadzonych zarówno przeciwko ubezpieczycielom, jak i osobom (podmiotom) zobowiązanym do zapłaty odszkodowania

Służymy pomocą w uzyskaniu odszkodowania należnego z następujących tytułów:

  • kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia samochodu – zarówno w przypadku ubezpieczeń AC i OC (odmowa wypłaty lub zaniżenie odszkodowania)
  • wypadku komunikacyjnego
  • błędu lekarskiego
  • śmierci osoby bliskiej
  • niedotrzymania umowy przez biuro podróży