Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych), obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych oraz reprezentowanie w sprawach z zakresu:

– prawa karnego:

 • występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym oraz karno-skarbowym,
 • reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych we wszelkiego rodzaju postępowaniach karnych,
 • udział w postępowaniu przygotowawczym,
 • sprawy z zakresu prawa wykroczeń,
 • sprawy z zakresu prawa wykonawczego,
 • sporządzanie prywatnego Aktu Oskarżania.

– prawa cywilnego:

 • występowanie w charakterze pełnomocnika Klienta przed sądem w postępowaniu cywilnym,
 • przygotowanie pozwu, wezwania do zapłaty, propozycji ugodowych, reklamacji
 • sporządzanie opinii cywilno-prawnych,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu komorniczym,
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych,
 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa lokalowego (eksmisja, ochrona posiadania, uporządkowanie stanu prawnego)
 • reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz postępowaniach rozgraniczeniowych

– prawa rodzinnego:

 • występowanie w charakterze pełnomocnika Klienta przed sądem w postępowaniu rozwodowym (przygotowanie pozwu rozwodowego)
 • reprezentacja w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka (zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie macierzyństwa)
 • reprezentacja w sprawach związanych z władzą rodzicielską nad małoletnim dzieckiem (uregulowanie kontaktów, ograniczenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej i inne)
 • reprezentacja w sprawach o alimenty
 • reprezentacja w sprawach o separację
 • reprezentacja w sprawach o podział majątku małżonków
 • udział w mediacjach rodzinnych

– prawa spadkowego:

 • reprezentacja w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uzyskanie zachowku

– prawa administracyjnego:

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnym przed Sądami Administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
 • doradztwo z zakresu prawa budowlanego,
 • reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie udzielenia koncesji lub zezwolenia.